Materiaalne vägivald peresuhetes
Materiaalne vägivald peresuhetes

Materiaalne vägivald peresuhetes

Materiaalne vägivald peresuhetes on keeruline ja valus teema, mis mõjutab paljusid inimesi üle maailma. See väljendub rahalise kontrolli, majandusliku ahistamise või otseste rahaliste rünnakutena. Kuigi füüsiline ja emotsionaalne vägivald on sageli esile tõstetud, ei tohi unustada, et materiaalne vägivald võib olla sama kahjulik ja hävitav.

Üks peamine aspekt materiaalse vägivalla mõistmisel on rahalise sõltuvuse kuritarvitamine. Üks partneritest võib kasutada majanduslikku mõjuvõimu teise üle, piirates tema juurdepääsu rahale või takistades iseseisvat majandustegevust. Näiteks võib kontrollida ühiseid finantse, sunnides teist partnerit oma sissetulekut jagama või nõudes tema rahalise olukorra pidevat aruandlust. See loob ebavõrdse jõu tasakaalu, kus üks partneritest on majanduslikult sõltuv teisest, muutes raskeks või isegi võimatuks põgeneda või vastu seista väärkohtlemisele.

Majanduslik ahistamine hõlmab mitmesuguseid käitumisi, mis kahjustavad ohvri majanduslikku heaolu ja turvalisust. See võib hõlmata töölt eemalhoidmist, rahaliste vahendite või pangakaartide äravõtmist, laenude võtmist ohvri nimele ilma tema nõusolekuta või teadmiseta, või isegi ohvri vara hävitamist. Materiaalne vägivald võib mõjutada ohvri võimet tagada endale eluaseme, toidu, riiete ja muude põhivajaduste olemasolu.

Üks probleeme, millega materiaalse vägivalla ohvrid sageli silmitsi seisavad, on ühiskonna arusaam, et majanduslikud probleemid on eraasi, millesse ei peaks sekkuma. See hoiak võib takistada ohvrit abi otsimast või sellele avameelselt tunnistamast, sest ta võib tunda häbi või süütunnet. Lisaks võib ohver karta majandusliku olukorra halvenemist, kui ta astub vastu väärkohtlemisele või püüab suhte lõpetada.

Materiaalne vägivald hõlmab tihti lapsevanemate vahelist manipulatsiooni, kus üks vanem võib öelda teisele: Sa lahkusid suhtest, mina oma lapsi rahaliselt ei toeta ja sa ei saa hakkama ja jääd osa aega lastest ilma, rikkusid kõigi elu, oled halb jne….Tegelikult näitab see vaimselt vägivaldse endise kaaslase nõrkust, egopõhist ellusuhtumist, mitteteadlikkust ja seda, kuidas ta ei suuda sellega leppida, et sina ei soovi enam temaga suhet, vaid väärid täisväärtuslikku elu. Kahjuks on kannatajateks lapsed seal vahel kuigi manipuleeriv lapsevanem ise seda ei tunnista ja vastutust võtta ei soovi. Manipulaator on justkui vihast pime ja kunagi hiljem võib tal olla oma käitumise pärast väga piinlik nii oma laste kui ka teise vanema ees.

Materiaalse vägivalla vastu võitlemiseks on vaja tõsta teadlikkust ja julgustada avatud arutelu. Ühiskonna tasandil on oluline luua toetav keskkond, kus ohvrid tunnevad end julgustatuna abi otsima. Samuti on vaja tugevdada õiguskaitseasutuste ja tugikeskuste võimekust reageerida materiaalse vägivalla juhtumitele ning tagada, et ohvritel oleks juurdepääs vajalikele ressurssidele ja tugiteenustele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et materiaalne vägivald peresuhetes on tõsine probleem, mis vajab ühiskondlikku tähelepanu ja jõulisi meetmeid selle vastu võitlemiseks. Ainult teadlikkuse tõstmine, ohvrite toetamine ja õiguslikud meetmed saavad aidata luua turvalisema keskkonna, kus inimesed saavad elada ilma hirmuta materiaalse vägivalla ees. Tihti ei ole julgust teha muutust, astuda välja kahjulikust suhtest ja ohvrirollist, tervendada ennast ja minna eluga edasi. Vahel on abiks tarokaartide sõnumid, privaatsed energiatöö sessioonid ja nõustamised, emotsionaalsel tasandil toetavad terapeutilised eeterlikud õlid, et teha ära esimene samm kahjulikust suhtest eemaldumiseks.

Avalda arvamust